Sàn mg 253 golden oak – 8.5mm

720.000 

Nhóm hàng: Sàn Magic International 8.5mm
Nhãn hiệu: Magic Floor International
Mã sản phẩm: MG 253 Golden Oak