Nẹp kết thúc f8-i

25.000 

Nhóm hàng: Nẹp kim loại
Nhãn hiệu: 3A
Mã sản phẩm: F8-I

Nẹp kết thúc F8-I được dùng ở điểm kết của sàn, cửa ra vào, cửa nhà vệ sinh…vv.