BÁO GIÁ

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG THAM KHẢO BẢNG BÁO GIÁ MỚI NHẤT

- Giá sàn gỗ Malaysia hiện tại ở thị trường Việt Nam loại 8mm dao động từ 315.000đ đến 450.000đ/m2. Loại 12mm bản to dao động từ 450.000đ đến 550.000đ/m2. Loại 12mm bản nhỏ dao động từ 530.000đ đến 650.000đ/. Hàng xương cá 12mm từ 700.000đ đến 750.000đ/m2. Sàn gỗ HDF Malaysia loại 12mm có giá từ 250.000đ đến 390.000đ/m2.

- Giá sàn gỗ công nghiệp Thái Lan tại Việt Nam hiện tại từ 245.000đ đến 265.000đ/m2 với loại 8mm. Từ 345.000đ đến 370.000đ/m2 với loại 12mm bản to, loại bản nhỏ 12mm giá từ 350.000đ đến 390.000đ/m2. Giá nhân công lắp đặt sàn gỗ trên thị trường từ 30.000đ/m2 – 115.000đ/m2 tuỳ chất lượng tay nghề thợ lát sàn và loại công việc cụ thể.

- Giá sàn gỗ Việt Nam 8mm rẻ nhất từ 185.000đ đến 210.000đ/m2. Loại 12mm bình dân giá từ 230.000đ đến 250.000đ/m2. Loại 8mm cốt xanh từ 260.000đ đến 280.000đ. Loại 12mm cốt xanh từ 290.000đ đến 320.000đ/m2. Sàn gỗ xương cá cốt xanh Việt Nam từ 435.000đ đến 470.000đ/m2. Sàn gỗ cốt đen CDF Việt Nam từ 495.000đ đến 530.000đ/m2.

- Tại thị trường sàn gỗ Việt Nam, sàn gỗ Châu Âu cơ bản có 3 loại độ dày tương ứng 3 mức giá: Giá sàn gỗ Châu Âu 8mm từ 350.000đ đến 995.000đ/m2, loại 10mm từ 435.000đ đến 775.000đ/m2, loại 12mm từ 535.000đ đến 1.250.000đ/m2. Giá sản phẩm phụ thuộc vào số lượng, vị trí địa lý và mặt bằng thi công cụ thể.

- Giá sàn gỗ nhựa ngoài trời phụ thuộc vào độ dày, xuất xứ, số lượng, cấu tạo, chất lượng gỗ: Giá sàn gỗ nhựa ngoài trời lỗ vuông từ 580.000đ đến 980.000đ/m2. Loại lỗ tròn từ 650.000đ đến 1.100.000đ/m2. Loại thanh đặc từ 1.950.000đ đến 2.450.000đ/m2.

BẢNG BÁO GIÁ SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP MALAYSIA MỚI NHẤT.

Sàn gỗ công nghiệp Malaysia

Quy cách

( Dài x Rộng x Dày)

Giá bán/m2

Sàn gỗ Robina 8mm bản to

1283 x 193 x 8mm

380.000đ/m2

Sàn gỗ Robina 12mm bản to

1283 x 193 x 12mm

495.000đ/m2

Sàn gỗ Robina 12mm bản nhỏ

1283 x 115 x 12mm

595.000đ/m2

Sàn gỗ Janmi 8mm bản to

1283 x 193 x 8mm

440.000đ/m2

Sàn gỗ Janmi 12mm bản to

1283 x 193 x 12mm

540.000đ/m2

Sàn gỗ Janmi 12mm bản nhỏ

1283 x 115 x 12mm

640.000đ/m2

Sàn gỗ Inovar 8mm bản to MF, IV

1288 x 192 x 8mm

375.000đ/m2

Sàn gỗ Inovar 12mm bản to TZ

1285 x 188 x 12mm

485.000đ/m2

Sàn gỗ Inovar 12mm bản nhỏ VG

1285 x 137 x 12mm

545.000đ/m2

Sàn gỗ Inovar 12mm bản nhỏ FE

1200 x 137 x 12mm

585.000đ/m2

Sàn gỗ Inovar 12mm bản nhỏ DV( mặt bóng)

1285 x 137 x 12mm

615.000đ/m2

Sàn gỗ Rainforest xương cá

603 x 100.5 x 12mm

715.000đ/m2

Sàn gỗ Rainforest

1205 x 191 x 12mm

530.000đ/m2

Sàn gỗ Rainforest

1205 x 139 x 12mm

605.000đ/m2

Sàn gỗ Rainforest

1205 x 191 x 8mm

395.000đ/m2

Sàn gỗ Vario 8mm bản to

1283 x 193 x 8mm

415.000đ/m2

Sàn gỗ Vario 12mm bản to

1283 x 193 x 12mm

535.000đ/m2

Sàn gỗ Vario 12mm bản nhỏ

1283 x 115 x 12mm

630.000đ/m2

Sàn gỗ Urbans 8mm bản to

1216 x 193 x 8mm

325.000đ/m2

Sàn gỗ Urbans 12mm bản to

1216 x 193 x 12mm

395.000đ/m2

Sàn gỗ Urbans 12mm bản nhỏ

1216 x 124 x 12mm

465.000đ/m2

Sàn gỗ Borneo xương cá

900 x 90 x 12mm

750.000đ/m2

Sàn gỗ Borneo 12mm bản nhỏ AC5

1218 x 125 x 12mm

495.000đ/m2

Sàn gỗ Borneo Luxury 12mm AC5

1813 x 165 x 12mm

650.000đ/m2

Sàn gỗ Masfloor 8mm bản to

1210 x 195 x 8mm

325.000đ/m2

Sàn gỗ Masfloor 12mm bản to

1210 x 195 x 12mm

455.000đ/m2

Sàn gỗ Masfloor 12mm bản nhỡ AC5

1210 x 161 x 12mm

520.000đ/m2

Sàn gỗ Fortune 8mm bản to

1205 x 192 x 8mm

330.000đ/m2

Sàn gỗ Fortune 12mm bản nhỏ

1203 x 139 x 12mm

530.000đ/m2

Sàn gỗ Smartwood 8mm bản to

1205 x 191 x 8mm

345.000đ/m2

Sàn gỗ Smartwood 8mm bản to

1205 x 191 x 12mm

515.000đ/m2

Sàn gỗ Smartwood bản nhỡ

1215 x 145 x 12mm

485.000đ/m2

BẢNG BÁO GIÁ SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP THÁI LAN MỚI NHẤT.

Sàn gỗ công nghiệp Thái Lan

Quy cách

( Dài x Rộng x Dày)

Giá bán/m2

Sàn gỗ Thaistar 8mm

1205 x 192 x 8mm

250.000đ/m2

Sàn gỗ Thaistar 12mm

1205 x 192 x 12mm

350.000đ/m2

Sàn gỗ Thaixin 8mm

1205 x 192 x 8mm

250.000đ/m2

Sàn gỗ Thaixin 12mm

1205 x 192 x 12mm

350.000đ/m2

Sàn gỗ Vanachai 8mm

1205 x 192 x 8mm

245.000đ/m2

Sàn gỗ Vanachai 12mm

1205 x 192 x 12mm

345.000đ/m2

Sàn gỗ Thaiever 8mm

1210 x 198 x 8mm

260.000đ/m2

Sàn gỗ Thaiever 12mm

1210 x 198 x 12mm

360.000đ/m2

Sàn gỗ Thailux 8mm

1205 x 192 x 8mm

235.000đ/m2

Sàn gỗ Thailux 12mm

1205 x 192 x 12mm

335.000đ/m2

Sàn gỗ Thaigreen 8mm

1210 x 198 x 8mm

245.000đ/m2

Sàn gỗ Thaigreen 12mm

1210 x 198 x 12mm

345.000đ/m2

BẢNG BÁO GIÁ SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM MỚI NHẤT.

Sàn gỗ công nghiệp Việt Nam

Quy cách

( Dài x Rộng X Dày)

Giá bán/m2

Sàn gỗ Galamax 8mm bản to

1225 x 200 x 8mm

210.000đ/m2

Sàn gỗ Galamax 8mm bản nhỏ

1225 x 132 x 8mm

210.000đ/m2

Sàn gỗ Galamax 12mm bản dài

1223 x 132 x 12mm

270.000đ/m2

Sàn gỗ Wilson 8mm bản to

1225 x 202 x 8mm

190.000đ/m2

Sàn gỗ Wilson 8mm bản nhỏ

1225 x 132 x 8mm

200.000đ/m2

Sàn gỗ Wilson 12mm

1223 x 132 x 12mm

240.000đ/m2

Sàn gỗ Newsky U, S class

812 x 117 x 12mm, 1223 x 130 x 12mm( HDF xanh)

360.000đ/m2

Sàn gỗ Newsky K class

1223 x 148 x 12mm( HDF trắng cao cấp)

280.000đ/m2

Sàn gỗ Newsky G, FC class

812 x 130 x 12mm( HDF thường)

250.000đ/m2

Sàn gỗ Newsky D class

812 x 130 x 8mm( HDF thường)

205.000đ/m2

Sàn gỗ Pago 8mm – Dòng M

1225 x 200 x 8mm, 1223 x 147 x 8mm( HDF xanh)

260.000đ/m2

Sàn gỗ Pago 12mm – Dòng PG

1223 x 146 x 12mm

265.000đ/m2

Sàn gỗ Pago 12mm – Dòng Premium

1223 x 168 x 12mm

355.000đ/m2

Sàn gỗ Jawa xương cá

604 x 94 x 12mm

435.000đ/m2

Sàn gỗ Jawa 8mm

1222 x 145 x 8mm( HDF xanh)

255.000đ/m2

Sàn gỗ Jawa 8mm – Titanium

1217 x 166 x 8mm( CDF đen)

325.000đ/m2

Sàn gỗ Jawa 12mm

1221 x 128 x 12mm ( HDF xanh)

320.000đ/m2

Sàn gỗ Jawa 12mm – Titanium

1216 x 141 x 12mm( CDF đen)

495.000đ/m2

Sàn gỗ Jawa EIR – Titanium

1216 x 195 x 12mm( CDF đen, sần theo vân)

545.000đ/m2

Sàn gỗ Liberty 12mm

813 x 132 x 12mm

240.000đ/m2

Sàn gỗ TIMB

1221 x 130 x 12mm

235.000đ/m2

Sàn gỗ Redsun 8mm bản to

813 x 143 x 8mm

205.000đ/m2

Sàn gỗ Redsun 8mm bản nhỏ

1225 x 200 x 8mm

210.000đ/m2

Sàn gỗ Savi 8mm

1223 x 130 x 8mm

210.000đ/m2

Sàn gỗ Savi 12mm

1223 x 147 x 12mm, 813 x 116 x 12mm

265.000đ/m2

Sàn gỗ Kosmos 8mm bản to

1225 x 200 x 8mm

225.000đ/m2

Sàn gỗ Kosmos 8mm bản nhỏ

813 x 132 x 8mm

235.000đ/m/

Sàn gỗ Kosmos 12mm

1223 x 132 x 12mm

285.000đ/m2

Sàn gỗ Kosmos xương cá

606 x 96 x 12mm

435.000đ/m2

Sàn gỗ Quickstyle

808 x 132,5 x 12mm

280.000đ/m2

Sàn gỗ Kansas

1208 x 130 x 12mm

285.000đ/m2

Sàn gỗ An cường 8mm vân gỗ

1200 x 190 x 8mm

340.000đ/m2

Sàn gỗ An Cường 12mm vân gỗ

1192 x 185 x 12mm

415.000đ/m2

Sàn gỗ An Cường 12mm vân đá

580 x 285 x 12mm

440.000đ/m2

Sàn gỗ An Cường Xương Cá 12mm

1192 x 286 x 12mm

495.000đ/m2

Sàn gỗ Morser 8mm vân xương cá

1225 x 305 x 8mm( HDF xanh)

295.000đ/m2

Sàn gỗ Morser 8mm

1223 x 150 x 8mm( HDF xanh)

235.000đ/m2

Sàn gỗ Morser 12mm

1223 x 147 x 12mm

295.000đ/m2

Sàn gỗ Morser 12mm

1217 x 115 x 12mm( HDF xanh)

315.000đ/m2

BẢNG BÁO GIÁ SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP CHÂU ÂU MỚI NHẤT.

Sàn gỗ công nghiệp Châu Âu

Quy cách

( Dài x Rộng X Dày)

Giá bán/m2

Xuất xứ

Sàn gỗ AGT 8mm

1200 x 191 x 8mm( EFECT), 1380 x 246 x 8mm( NATURA LARGE), 1380 x 159 x 8mm( NATURA SLIM)

350.000đ/m2

Thổ Nhĩ Kì

Sàn gỗ AGT 10mm

1200 x 155 x 10mm( CONCEPT)

435.000đ/m2

Thổ Nhĩ Kì

Sàn gỗ AGT 12mm

1195 x 189 x 12mm( EFECT), 1195 x 154,5 x 12mm( EFFECT ELEGANCE)

535.000đ/m2

Thổ Nhĩ Kì

Sàn gỗ Kronopol 8mm

1380 x 191 x 8mm( Aqua Prime)

465.000đ/m2

CH Ba Lan

Sàn gỗ Kronopol 10mm

1380 x 191 x 10mm( Aqua Infinity, Aqua Fiori)

775.000đ/m2

CH Ba Lan

Sàn gỗ Kronopol 12mm

1380 x 191 x 12mm( Aqua Zero, Aqua Symfonia)

635.000đ – 695.000đ/m2

Cộng Hoà Ba Lan

Sàn gỗ Kaindl Aqua Pro 8mm

1383 x 193 x 8mm

405.000đ/m2

Cộng Hoà Áo

Sàn gỗ Kaindl Aqua Pro 12mm

1383 x 193 x 12mm

715.000đ/m2

Cộng Hoà Áo

Sàn gỗ Kaindl vân xương cá 8mm

1383 x 244 x 8mm

525.000đ/m2

Cộng Hoà Áo

Sàn gỗ Pergo Domestic 8mm

1200 x 190 x 8mm

395.000đ/m2

Bỉ

Sàn gỗ Pergo Classic Plank 8mm

1200 x 190 x 8mm

470.000đ/m2

Bỉ

Sàn gỗ Pergo Modern Plank 8mm

1380 x 190 x 8mm

575.000đ/m2

Bỉ

Sàn gỗ Pergo Wide long 9,5mm

2050 x 240 x 9,5mm

795.000đ/m2

Bỉ

Sàn gỗ Camsan Modern aqua 8mm

1200 x 192,5 x 8mm

400.000đ/m2

Thổ Nhĩ Kì

Sàn gỗ Camsan 10mm

1380 x 142,5 x 10mm

460.000đ/m2

Thổ Nhĩ Kì

Sàn gỗ Camsan Avangard Plus aqua 12mm

1380 x 142,5 x 12mm

560.000đ/m2

Thổ Nhĩ Kì

Sàn gỗ Alsafloor 12mm

1286 x 122 x 12mm

595.000đ/m2

Pháp

Sàn gỗ Binyl Classic 8mm

1285 x 192 x 8mm

425.000đ/m2

Đức

Sàn gỗ Binyl Narrow 12mm

1285 x 123 x 12mm

625.000đ/m2

Đức

Sàn gỗ Binyl Pro 12mm

1285 x 192 x 12mm

655.000đ/m2

Đức

Sàn gỗ Kronotex Robusto 12mm

1375 x 188 x 12mm

505.000đ/m2

Đức

Sàn gỗ Kronotex Mammut 12mm

1845 x 188 x 12mm

730.000đ/m2

Đức

Sàn gỗ Egger Pro 8mm

1292 x 193 x 8mm

425.000đ/m2

Đức

Sàn gỗ Egger Pro 8mm Aqua+

1292 x 193 x 8mm

515.000đ/m2

Đức

Sàn gỗ Egger Pro 12mm Aqua+

1292 x 193 x 12mm

715.000đ/m2

Đức

Sàn gỗ QuickStep 8mm Classic

1380 x 190 x 8mm

630.000đ/m2

Bỉ

Sàn gỗ QuickStep 12mm Impressive Ultra

1380 x 190 x 12mm

1.250.000đ/m2

Bỉ

Sàn gỗ Kronoswiss 8mm mặt sần

1380 x 193 x 8mm( Swiss Noblesse)

620.000đ/m2

Thuỵ Sĩ

Sàn gỗ Kronoswiss 8mm mặt bóng

1380 x 193 x 8mm( Liberty)

690.000đ/m2

Thuỵ Sĩ

Sàn gỗ Kronoswiss 12mm bản to mặt bạch kim

1380 x 193 x 12mm( Swiss Chrome)

950.000đ/m2

Thuỵ Sĩ

Sàn gỗ Kronoswiss 12mm bản nhỏ mặt bóng

1380 x 116 x 12mm( Swiss Natural)

950.000đ/m2

Thuỵ Sĩ

Sàn gỗ Berry Alloc xương cá 8mm

504 x 84 x 8mm

1.050.000đ/m2

Bỉ

Sàn gỗ Berry Alloc xương cá 12mm

504 x 84 x 12mm

1.250.000đ/m2

Bỉ

Sàn gỗ Berry Alloc Grand Avenu 12.3mm

2410 x 241 x 12.3mm( Hèm nhôm, AC6-Class 34)

1.749.000đ/m2

Na Uy

Sàn gỗ Hornitex 8mm

1292 x 136 x 8mm

405.000đ/m2

Đức

Sàn gỗ Hornitex 10mm

1294 x 194 x 10mm

465.000đ/m2

Đức

Sàn gỗ Hornitex 12mm

1292 x 136 x 12mm

555.000đ/m2

Đức

Sàn gỗ My floor 8mm

1380 x 193 x 8mm

395.000đ/m2

Đức

Sàn gỗ My floor 10mm

1380 x 193 x 10mm

475.000đ/m2

Đức

Sàn gỗ My floor 12mm

1375 x 188 x 12mm

575.000đ/m2

Đức

Sàn gỗ Alder 8mm

1215 x 167 x 8mm

395.000đ/m2

Đức

Sàn gỗ Alder 12mm bản vừa

1215 x 168 x 12mm

545.000đ/m2

Đức

Sàn gỗ Alder 12mm bản nhỏ

1217 x 113 x 12mm

565.000đ/m2

Đức

Sàn gỗ Parado classic 8mm

1285 x 194 x 8mm

650.000đ/m2

Đức

Sàn gỗ Parado Modular One 8mm

1285 x 194 x 8mm

995.000đ/m2

Đức

Sàn gỗ Parado Trend time 9mm

2200 x 243 x 9mm

880.000đ/m2

Đức

BẢNG BÁO GIÁ SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP HÀN QUỐC MỚI NHẤT.

Sàn gỗ công nghiệp Hàn Quốc

Quy cách

( Dài x Rộng x Dày)

Giá bán/m2

Sàn gỗ Dongwha Natus 8mm

1207 x 192 x 8mm( AC3)

330.000đ/m2

Sàn gỗ Dongwha Natus 12mm

1207 x 123 x 12mm(AC3, V4 cạnh)

490.000đ/m2

Sàn gỗ Dongwha Sanus 12mm bản nhỏ

1207 x 123 x 12mm( AC4, E0, HDF chống nước, V4 cạnh)

550.000đ/m2

Sàn gỗ Dongwha Sanus 12mm bản to

1207 x 192 x 12mm( AC4, HDF chống nước, E0).

550.000đ/m2

Sàn gỗ Halson 8mm

1200 x 190 x 8mm

270.000đ/m2

Sàn gỗ Halson 12mm

1200 x 163 x 12mm

335.000đ/m2

Sàn gỗ Halson đặc biệt 15mm

1200 x 163 x 15mm

795.000đ/m2

Sàn gỗ FloorArt 8mm

1200 x 190 x 8mm

290.000đ/m2

Sàn gỗ FloorArt 12mm

1200 x 190 x 12mm

435.000đ/m2

Sàn gỗ Vasaco 8mm

1200 x 190 x 8mm

285.000đ/m2

Sàn gỗ Vasaco 12mm

1200 x 190 x 12mm

385.000đ/m2

BẢNG BÁO GIÁ SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP INDONESIA MỚI NHẤT.

Sàn gỗ công nghiệp Indonesia

Quy cách

( Dài x Rộng x Dày)

Giá bán/m2

Sàn gỗ Kapan floor 12mm

1222 x 131 x 12mm

245.000đ/m2

Sàn gỗ Ecolux 12mm

1221 x 146 x 12mm

280.000đ/m2

Sàn gỗ Cadino 12mm

1221 x 146 x 12mm

325.000đ/m2

Sàn gỗ Pioner Laminate 12mm

1221 x 128 x 12mm

375.000đ/m2

Sàn gỗ Pioner Titanium 12mm

1221 x 128 x 12mm

475.000đ/m2

Sàn gỗ Jawa 8mm

1222 x 145 x 8mm( HDF xanh)

255.000đ/m2

Sàn gỗ Jawa 12mm

1221 x 128 x 12mm( HDF xanh)

320.000đ/m2

Sàn gỗ Goldbal

1221 x 146 x 12mm

285.000đ/m2

BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN SÀN GỖ MỚI NHẤT.

Phụ kiện sàn gỗ công nghiệp

Quy cách

( Dài x Rộng x Dày)

Giá bán/md

Phào chân tường gỗ công nghiệp Laminate

2440 x 80 x 15mm

40.000đ/md

Phào chân tường gỗ công nghiệp cốt xanh

2440 x 90 x 15mm

60.000đ/md

Phào nhựa chân tường cao cấp

2440 x 90 x 8mm

50.000đ/md

Phào nhựa chân tường thông dụng

2440 x 78 x 8mm

40.000đ/md

Phào nhựa chân tường giá rẻ

2440 x 70 x 8mm

35.000đ/md

Nẹp nhựa sàn gỗ

2700 x 30 x 2mm

40.000đ/md

Nẹp hợp kim vân gỗ loại 2

2700 x 30 x 2mm

90.000đ/md

Nẹp hợp kim vân gỗ loại 1

2700 x 30 x 2mm

150.000đ/md

Nẹp đồng thau nguyên chất

3000 x 20, 25,30 x 2mm

Từ 170.000đ – 230.000đ/md

Xốp lót sàn gỗ 2mm có nilon

150m2/ cuộn

5.000đ/m2

Xốp lót sàn gỗ tráng bạc

100m2/ cuộn loại 3mm, 150m/cuộn loại 2mm

10.000đ – 12.000đ/m2

Xốp cao su non 2mm

100m2/cuộn, khổ rộng 1,2m

15.000đ/m2

Xốp cao sun non 3mm

50m2/cuộn, khổ rộng 1,2m

20.000đ/m2

Xốp cao su non 5mm

50m2/cuộn, khổ rộng 1,2m

30.000đ/m2

BẢNG BÁO GIÁ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT SÀN MỚI NHẤT.

Loại công việc

Đơn giá

Lắp đặt sàn gỗ tự nhiên thẳng

85.000đ/m2

Lắp đặt sàn gỗ tự nhiên kiểu xương cá

115.000đ/m2

Lắp đặt sàn gỗ công nghiệp

35.000đ/m2

Lắp đặt sàn gỗ công nghiệp kiểu xương cá

65.000đ/m2

Ốp mặt bậc cầu thang gỗ

400.000đ/m2

Ốp tường bằng gỗ, tấm nhựa các loại

200.000đ/m2

Đóng phào(len) chân tường

15.000đ/md

Lắp đặt vỉ gỗ nhựa ngoài trời

85.000đ/m2( Từ 10m2 trở lên)

Lắp đặt thanh gỗ nhựa ngoài trời

300.000đ/m2

Dán giấy dán tường

300.000đ/cuộn

Tháo dỡ sàn gỗ cũ

10.000đ/m2

Cắt cửa

60.000đ – 100.000đ/cánh

Lắp đặt sàn nhựa giả gỗ hèm khoá, keo dán, tự dính

30.000đ/m2

BẢNG BÁO GIÁ SÀN NHỰA GIẢ GỖ MỚI NHẤT.

Sàn nhựa giả gỗ

Quy cách

( Dài x Rộng x Dày)

Giá bán/m2

Xuất xứ

Sàn nhựa hèm khoá Glotex 4mm

1224 x 153 x 4mm

270.000đ/m2

Việt Nam

Sàn nhựa hèm khoá Glotex 6mm

1224 x 153 x 6mm

380.000đ/m2

Việt Nam

Sàn nhựa hèm khoá Chypong 4mm

1220 x 182 x 4mm

315.000đ/m2

Thái Lan

Sàn nhựa hèm khoá IBT 4mm

935 x 150 x 4mm

265.000đ/m2

Hàn Quốc

Sàn nhựa Charm 6mm

1224 x 183 x 6mm

405.000đ/m2

Việt Nam

Sàn nhựa Moduleo của

940 x 176 x 4.2mm

670.000đ/m2

Bỉ

Sàn nhựa hèm khoá Kosmos 4mm

1224 x 153 x 4mm

310.000đ/m2

Việt Nam

Sàn nhựa hèm khoá Kosmos 6mm

1224 x 185 x 6mm

420.000đ/m2

Việt Nam

Sàn nhựa Royal Crystal (Gold)

1200 x 182 x 4mm

365.000đ/m2

Việt Nam

Sàn nhựa Royal Crystal (Titanium)

1220 x 182 x 4mm

390.000đ/m2

Việt Nam

Sàn nhựa hèm khoá Vfloor Perfect Life 4mm

1220 x 150 x 4mm

425.000đ/m2

Việt Nam

Sàn nhựa hèm khoá Vfloor Perfect Life 6mm

1220 x 150 x 6mm

515.000đ/m2

Việt Nam

Sàn nhựa Vfloor Standard 4mm

1220 x 180 x 4mm

375.000đ/m2

Việt Nam

Sàn nhựa Vfloor vân đá 5mm

610 x 305 x 5mm

405.000đ/m2

Việt Nam

Sàn nhựa hèm khoá Lucky Floor 4mm

1220 x 150 x 4mm

325.000đ/m2

Việt Nam

Sàn nhựa hèm khoá Greenstar 4mm

1224 x 153 x 4mm

290.000đ/m2

Việt Nam

Sàn nhựa hèm khoá Senta 4mm

1224 x 153 x 4mm

280.000đ/m2

Việt Nam

Sàn nhựa dán keo 3mm

914,4 x 152,4 x 3mm

175.000đ đến 245.000đ/m2

Việt Nam

Sàn nhựa tự dính 2mm

914,4 x 152,4 x 2mm

99.000đ đến 150.000đ/m2

Việt Nam

BẢNG BÁO GIÁ SÀN GỖ NHỰA NGOÀI TRỜI MỚI NHẤT.

Sàn gỗ nhựa ngoài trời

Quy cách

( Dài x Rộng x Dày)

Giá bán

Sàn vỉ gỗ nhựa đặc

300 x 300 x 23mm

55.000đ/cái

Sàn vỉ gỗ nhựa rỗng

300 x 300 x 23mm

65.000đ/cái

Sàn gỗ nhựa ngoài trời bản tiêu chuẩn

2200 x 140 x 25mm

830.000đ/m2

Sàn gỗ nhựa ngoài trời bản kinh tế

3000 x 145 x 21mm

805.000đ/m2

Thanh đa năng gỗ nhựa

3000 x 71 x 11mm

65.000đ/md

Ốp tường gỗ nhựa(PE)

2200 x 148 x 21mm

1.050.000đ/m2

Ốp tường gỗ nhựa(PVC)

3000 x 115 x 9, 10mm

900.000đ – 1100.000đ/m2

Ke chốt kết nối

Cái

2000đ/cái

Thanh đà

2200 x 40 x 30mm

38.000đ/md

Nẹp góc cạnh

3000 x 30 x 30mm, 3000 x 30 x 45mm

40.000đ – 45.000đ/md

NHỮNG LƯU Ý VỀ GIÁ SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP, SÀN NHỰA TỐT NHẤT.

- Bảng báo giá ở trên có thể thay đổi tuỳ từng thời điểm cụ thể, giá sản phẩm mang tính tham khảo. Cụ thể giá sẽ tăng do chi phí sản xuất, chi phí vận chuyển, chi phí nhân công biến động. Vậy nên khách hàng khi có nhu cầu mua và lắp đặt sàn gỗ hãy liên hệ tới số Hotline: 0902 05 1860 để được tư vấn báo giá chính xác cho từng đơn hàng.

- Giá bán áp dụng cho các đơn hàng từ 30m2 trở lên, trong khu vực nội thành Hà Nội và Hải Dương. Các đơn hàng nhỏ hơn khách hàng chịu phụ phí cho nhân công lắp đặt 400.000đ/ công trình và vận chuyển 150.000đ nội thành.

- Đơn giá ở trên chưa bao gồm thuế VAT(10%). Trường hợp khách chỉ lắp gỗ không mua phụ kiện đơn giá cộng thêm 20.000đ/m2.

- Đơn giá đã có nhân công lắp đặt, xốp lót sàn tiêu chuẩn 2mm nilon làm tại các khu vực nội thành. Các công trình có đặc thù khó thi công như nhà có đồ, bốc vác lên tầng cao không có thang máy cần thương lượng thêm cụ thể về chi phí phát sinh.

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA CHÚNG TÔI NHƯ SAU:

- B1: Quý khách hàng tham khảo thông tin mẫu mã sản phẩm trên website: http://sancaocap.com của chúng tôi.

- B2: Hãy gọi số điện thoại hotline: 0902 05 1860(24/24), để lại thông tin địa chỉ.

- B3: Công ty sẽ cho nhân viên mang mẫu đến tận công trình tư vấn sản phẩm miễn phí.

- B4: Quý khách hàng chọn được sản phẩm ưng ý phù hợp, đàm phán giá cả và ký hợp đồng.

- B5: Ấn định ngày giờ thi công lắp đặt, chuyển hàng đến công trình để Quý khách hàng kiểm tra.

- B6: Tiến hành thi công lắp đặt, nghiệm thu và thanh toán. Tư vấn cách sử dụng, chế độ bảo hành.